Strona głowna
Aktualności
O projekcie
Harmonogram zajęć
Galeria zdjęć
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
MOPS
Przydatne linki
Kontakt
Archiwum projektu
Przetargi

 

 
 

 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie to zawiera 9 priorytetów, z których Priorytet VII pod nazwą "Promocja integracji społecznej" adresowany jest między innymi do ośrodków pomocy społecznej. MOPS w Darłowie w partnerstwie z powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie przystąpił w miesiącu marcu 2008 roku do wdrażania projektu pod nazwą "Szansa na rozwój". W ramach tego projektu podjęte zostaną działania zmierzające do ułatwiania dostępu do rynku pracy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy bądź niepracującym - korzystających z pomocy społecznej tutejszego Ośrodka.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

 • Waldemar Wieczorek - Kierownik MOPS Darłowo
 • Witkowska Magdalena Koordynator projektu - pracownik socjalny

* * *

AKTUALNOŚCI

Bieżące informacje nt. realizacji Projektu znajdą Państwo w zakładce Aktualności.

Ogłoszenia o przetargach i ich wynikach zamieszczone są w zakladce Przetargi.

* * *

VI EDYCJA PROJEKTU "SZANSA NA ROZWÓJ" 2013

Szansa na rozwój 2011. MOPS DarłowoMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie od dnia 01.01.2013r. ogłasza nabór do projektu systemowego pod nazwą „Szansa na rozwój” na rok 2013.

Do projektu mogą zgłosić się osoby, korzystające z pomocy tutejszego Ośrodka, w wieku aktywności zawodowej, będące zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, nieaktywne zawodowo, bądź pracujące z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim bądź wyższym w tym również osoby niepełnosprawne.

Planowane kursy na rok 2013:

 • Warsztaty Planowania udanego życia:
  - porady prawne
  - poprawa wizerunku;
  - kurs pierwszej pomocy;
  - szkoła dla rodziców;
  - psycholog, terapeuta;
  - trening komp. i umiejętności społecznych;
 • Kurs nauki jazdy kat. ( w zależności od potrzeb);
 • Szkolenia zawodowe w zależności od zaplanowanej ścieżki wsparcia i predyspozycji zawodowych beneficjenta (np. rękodzieło, florystyka, gastronomia itp.).

W przypadku nie wykorzystania środków planowane będą dodatkowe działania.

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt z pracownikiem do spraw projektu - Witkowską Magdaleną, pokój nr 7 w godzinach 7:00 – 11:00 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dokumenty do pobrania:

 

* * *

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU 2012

19.12.2012

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Darłowie realizując piątą edycję projektu systemowego pod nazwą „Szansa na rozwój”, skierował swoje działania do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotnych, niepracujących bądź zatrudnionych z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym bądź średnim, podopiecznych tutejszego Ośrodka.

>>więcej

 

 

 

 

 
 
   
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
76-150 Darłowo, ul. O.D. Tynieckiego 20
tel./fax: 0 94 314 67-76, 0 94 314 41-76

© ADKER 2008-2013
Strony www. Reklama w internecie